หน้าแรก

iii

** ชมการถ่ายทอดสด **
การสนทนาธรรมและแสดงธรรม โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
ณ จุลศาลา เขตปฏิบัติธรรมเขาชีโอน ทุกวัน เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ได้ทาง
https://youtu.be/DFHWr7BHgV0
● www.facebook.com/Abhijato

หรือฟังผ่านวิทยุออนไลน์ ได้ที่
www.lovedhamma.com

ถามปัญหาธรรมผ่าน Facebook Live ที่ http://facebook.com/abhijato

ชมถ่ายทอดสดย้อนหลัง 
Facebook Live : http://bit.ly/1UpUBxP
Youtube Live : http://bit.ly/296D5Ot


    

 ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา แบบเต็มแผ่น
 ดาวน์โหลด กำลังใจ (ธรรมะในศาลา) แบบเต็มแผ่น
 รวมภาพธรรมะโดนใจ

>> อัพเดทล่าสุด <<

หนังสือธรรมะบนเขา เล่ม ๖
หนังสือธรรมะในศาลา เล่ม ๓
หนังสือธรรมะโดนใจ เล่ม ๔
หนังสือตอบปัญหาคาใจ เล่ม ๙

++ MP3 ธรรมะบนเขา (และการถามตอบปัญหาธรรมะ) ++

MP3 ธรรมะบนเขา แผ่นที่ ๒๔

๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ที่พึ่งภายในใจ

๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ คำตอบว่าเกิดมาทำไม

๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ องค์แทนพระศาสดา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ เรียนรู้เรื่องความทุกข์

๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ คำสอนที่ดับทุกข์ทางใจ

MP3 ธรรมะบนเขา วันธรรมดา >> http://bit.ly/2cLUeyW

++ MP3 ธรรมะในศาลา (แสดงธรรมช่วงเช้า ณ ศาลาฉัน) ++

MP3 กำลังใจ แผ่นที่ ๗๕

๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
๒๔ กันยายน ๒๕๕๙
๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
๑๗ กันยายน ๒๕๕๙
๑๑ กันยายน ๒๕๕๙


•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

กิจและเวลาประจำวันที่สามารถเข้าพบพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

เวลา ๐๕.๕๐ – ๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)
เดินบิณฑบาต บริเวณบ้านอำเภอ เริ่มที่ซอยนาจอมเทียน ๓๐ (เริ่มเดินเมื่อฟ้าสว่างเห็นลายมือ ทั้งนี้เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)

เส้นทางบิณฑบาตร >> http://phrasuchart.com/thinfo/almsroute/

เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. (โดยประมาณ)
ฉันเช้าที่ศาลาฉัน โดยจะมีการแสดงธรรมก่อนฉัน ประมาณ ๓๐ นาที ในวันพระ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ) ณ จุลศาลา เขตปฏิบัติธรรมเขาชีโอน
– วันเสาร์-อาทิตย์ และวันสำคัญทางศาสนา แสดงธรรมและตอบปัญหาธรรมะ
– วันจันทร์ถึงศุกร์ สนทนาและตอบปัญหาธรรมะ

หมายเหตุ : ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว และขอความร่วมมือสุภาพสตรีงดสวมกางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้น

** งดรับกิจนิมนต์ทุกกรณี **

 

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

แผนที่ไปเขาชีโอน

แผนที่เขตปฏิบัติธรรมเขาชีโอน