หน้าแรก

iii

 

** ชมการถ่ายทอดสด **

การสนทนาธรรมและแสดงธรรม โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ณ จุลศาลา เขตปฏิบัติธรรมเขาชีโอน ทุกวัน เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ได้ทาง
 http://youtube.com/c/phrasuchartlivetalk/live
● www.facebook.com/Abhijato

หรือฟังผ่านวิทยุออนไลน์ ได้ที่ www.lovedhamma.com

ถามปัญหาธรรมผ่าน Facebook Live ที่ http://facebook.com/abhijato


  Youtube  
● ธรรมะบนเขา
 ธรรมะในศาลา
 ถ่ายทอดสดธรรมะบนเขา
 Dhamma in English

 Facebook Live  ย้อนหลัง

 ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา แบบเต็มแผ่น
 ดาวน์โหลด กำลังใจ (ธรรมะในศาลา) แบบเต็มแผ่น
 รวมภาพธรรมะโดนใจ

  อัพเดทล่าสุด  

หนังสือธรรมะบนเขา เล่ม ๖
หนังสือธรรมะในศาลา เล่ม ๓
หนังสือธรรมะโดนใจ เล่ม ๔
หนังสือตอบปัญหาคาใจ เล่ม ๙

  MP3 ธรรมะบนเขา  

MP3 ธรรมะบนเขา แผ่นที่ ๒๖

MP3 สนทนาธรรมะบนเขา วันธรรมดา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ความแตกต่างของจิตใจ

๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ อุปสรรคของการปฏิบัติธรรม

๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สิ่งที่ควรรักษาคือใจ

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กายวิเวก

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อิทธิบาท ๔

  MP3 ธรรมะในศาลา  

MP3 กำลังใจ แผ่นที่ ๗๕

๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

กิจและเวลาประจำวันที่สามารถเข้าพบพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

เวลา ๐๕.๕๐ – ๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)
เดินบิณฑบาต บริเวณบ้านอำเภอ เริ่มที่ซอยนาจอมเทียน ๓๐ (เริ่มเดินเมื่อฟ้าสว่างเห็นลายมือ ทั้งนี้เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)

เส้นทางบิณฑบาตร >> http://phrasuchart.com/thinfo/almsroute/

เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. (โดยประมาณ)
ฉันเช้าที่ศาลาฉัน โดยจะมีการแสดงธรรมก่อนฉัน ประมาณ ๓๐ นาที ในวันพระ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ) ณ จุลศาลา เขตปฏิบัติธรรมเขาชีโอน
– วันเสาร์-อาทิตย์ และวันสำคัญทางศาสนา แสดงธรรมและตอบปัญหาธรรมะ
– วันจันทร์ถึงศุกร์ สนทนาและตอบปัญหาธรรมะ

หมายเหตุ : ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว และขอความร่วมมือสุภาพสตรีงดสวมกางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้น

** งดรับกิจนิมนต์ทุกกรณี **

 

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

แผนที่ไปเขาชีโอน

แผนที่เขตปฏิบัติธรรมเขาชีโอน