วัดญาณสังวรารามฯ

pwy-03

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
บางละมุง ชลบุรี ๒๐๑๕๐ โทร. ๐๘๑ ๕๘๖ ๐๑๘๘

•  ข้อมูลวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
•  วีดีโอประวัติวัดญาณฯ
•  หนังสือวัดญาณฯ
•  ภาพวัดญาณฯ    
•  แผนที่วัดญาณฯ    
•  Facebook วัดญาณสังวราราม ชลบุรี